Make your own free website on Tripod.com

Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan Online v1.0
Kolej Matrikulasi Labuan [KML], Kementerian Pendidikan Malaysia
Jalan OKK Daud Merinding 87027 Wilayah Persekutuan Labuan


Isikan nombor kad pengenalan dan jurusan (kursus) pengajian anda:

No. KP : Jurusan:

 


Nota Penting: Format bagi No. K/P ialah 820316029265, tak perlu ada '-'


Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan ini.


Sistem Semakan Keputusan Peperiksaan Online KML 2003
Di bangunkan oleh Pn Latiza Ab Latif and Mr ARS (latiza@tm.net.my)
[Sistem ini masih lagi diperingkat v1.0]
untuk
Kolej Matrikulasi Labuan, Kementerian Pendidikan Malaysia
Jalan OKK Daud Merinding 87027 Wilayah Persekutuan Labuan
Tarikh Mula Online: 13 Mac 2003